Home

Få mer tid till patienterna och bättre kontroll på kliniken

Digitala tjänster för tandläkare såsom patienthantering via molnbaserat journalsystem, e-recept och inköpsavtal.

Dentsure är ett nytt molnbaserat journalsystem

Vi har brutit oss loss från de traditionella journalsystemen. Ingen installation krävs. Inga långa kontrakt. Inga initiala licenskostnader. Bara du, din praktik och en inloggning. Till lägre kostnad än de traditionella systemen.

Dentsure Journalsystem
E-recept för tandläkare, veterinärer och läkare.

E-recept för human och djur

E-receptlösning är en digital tjänst för att förskriva läkemedel. Tjänsten möjliggör för förskrivaren att på 30 sekunder skicka ett recept digitalt till samtliga apotek i Sverige. Idag sker det mer än 50 000 receptförskrivningar per år via Prodentor E-recept.

Inköpsavtal och E-handel

Vi är duktiga på förhandling och säkrar låga priser och andra bra villkor, allt i enlighet med våra kvalitetsstandarder. Varje år återbetalas också en del av vår vinst till våra medlemmar. Denna återbäring fördelas ut utifrån varje medlems andel av det årliga inköpsvärdet.

dental förbrukningsmaterial

Några av våra samarbetspartners

Logoshield
Prodentor AB
556935-2726
medlemssupport@prodentor.se
08-40 90 68 90

Faktura- och besöksadress:
Prodentor AB
c/o Epicenter Stockholm
Mäster Samuelsgatan 36
111 57, Stockholm
Villkor | Kvalitet